Hämtar information

Tilläggs­försäkringar för privatägda personbilar

En krock med en älg. Skadegörelse på bilen. Utspillt kaffe över instrumentpanelen. Eller en olycka när du bilar utomlands. Det finns många tillfällen då en tilläggsförsäkring är nödvändig och välkommen.​

Våra tilläggsförsäkringar ger ett extra skydd till dig och din Dacia. Välj den tilläggsförsäkring som täcker just dina behov.

 • Assistansförsäkring - om du vill ha hjälp när du fått punktering, elfel, tappat bort nyckel eller fått bensinstopp. Läs mer om assistansförsäkringen.
 • Självriskeliminering Djurkollision - 0 kr i vagnskadesjälvrisk (gäller även om din bil har personvagnsgaranti) om du kolliderar med ett djur. 
  Läs mer om försäkring vid djurkollision.
 • Tilläggspaketet - innehåller flera tilläggsförsäkringar; hyrbilsförsäkring, 0 kronor i vagnskadesjälvrisk vid djurkollision, nyckelförsäkring, ersättning för skador inne i bilen och sänkt vagnskadesjälvrisk vid skadegörelse. Läs mer om Tilläggspaketet.
 • Tilläggspaket Plus - innehåller alla tilläggsförsäkringar som i Tilläggspaketet men du får även sänkt självrisk med 3 000 kronor på skador som ersätts av personvagnsgarantin. Läs mer om Tilläggspaket Plus.
 • Dacia Försäkring Care - försäkringen för förare och passagerare som ger de skadade personerna snabbare rehabiliteringsvård, sjukgymnastik etc. Läs mer om Dacia Försäkring Care.

Assistans­försäkring

Maskinhaveri, borttappad nyckel, punktering, strömlöst batteri eller slut på drivmedel. Med vår assistansförsäkring får du hjälp på plats om något oväntat inträffar med bilen och du blir stående.

Du kan teckna assistansförsäkring om du har en Dacia som är mellan 3–15 år gammal och har minst halvförsäkring hos oss.

Om du servar bilen hos en Dacia auktoriserad verkstad behöver du inte köpa assistansförsäkringen separat. Då ingår den som en del av servicen. Har du köpt assistansförsäkringen separat och därefter servar din bil hos en Daciaverkstad får vi meddelande om det. Då får du pengarna tillbaka för den period som återstår av den separata assistansförsäkringen.

Villkor Assistansförsäkring

Självrisk­eliminering djur­kollision

Vare sig du bor i ett område med mycket vilt, eller ofta kör din bil på landsväg, så vet du att du riskerar att vara med om en viltolycka. Men visste du att du har möjlighet att slippa att betala självrisken om det händer?

Självriskeliminering djurkollision innebär att du slipper hela självrisken på din vagnskadeförsäkring/personvagnsgaranti om du krockar med en älg eller annat djur. Dessutom är det en försäkring som täcker eventuella skador på kläder som du bar vid olyckstillfället. Maximal ersättning för kläder är 2 000 kronor. Självriskeliminering djurkollision ingår i Tilläggspaketet, men går även att köpa separat.

Produktinformation Självriskeliminering djurkollision

Tänk på att du enligt jaktförordningen är skyldig att polisanmäla och märka ut platsen där olyckan skett. 

Du måste polisanmäla om du krockat med dessa djur
Björn Mufflonfår Varg
Hjort  Ren Vildsvin
Järv Rådjur Älg
Lo Utter Örn

Tilläggs­paketet och Tilläggspaket Plus

Har du behov av din bil varje dag? Om du väljer Tilläggspaketet kan du sova lugnt varje natt.

Tilläggspaketet innehåller

 • Hyrbil – Om du råkar ut för en skada i Sverige som din bilförsäkring gäller för får du hyrbil i upp till 65 dagar. Vi står för 75 % av dygns- och kilometerkostnaden. Om du är utomlands och bilen inte kan användas för fortsatt färd på grund av en skada som försäkringen gäller för, kan du få hyrbil i upp till 45 dagar. Vi betalar då hela dygns- och kilometerkostnaden.
 • Olyckshändelse inne i bilen – Tyvärr kan skador på klädsel och innertak bli kostsamma. Försäkringen skyddar dig mot kostnaden att få klädseln sanerad och lagad. Högsta ersättningen är 20 000 kr. Försäkringen gäller tills bilen är 15 år.
 • Sänkt självrisk vid skadegörelse – Du har endast 1 000 kronor i självrisk på vagnskadeförsäkringen eller Personvagnsgarantin om din bil har blivit utsatt för skadegörelse.
 • Nyckelförsäkring - Det är lätt hänt att tappa bort bilnyckeln och med dagens avancerade låsteknik kan det tyvärr bli ganska kostsamt. Den här försäkringen ersätter förlorad eller skadad nyckel/nyckelkort. Självklart täcker den även omprogrammering av nyckel så att den fungerar med din bil. Maximal ersättning är 6 000 kronor och självrisken är 1 800 kronor.
 • 0 kronor i självrisk vid kollision med djur – Ingen självrisk vid kollision med djur. Du får även ersättning för skadade kläder. Maximal ersättning för kläder är 2 000 kronor.
 • Ingen självrisk vid kollision utomlands – Om du krockar med ett utländskt fordon när du kör bil utanför Sverige slipper du vagnskadeförsäkringens självrisk om skadan kan ersättas av vagnskadeförsäkringen eller garantin.

Produktinformation Tilläggspaketet

Tilläggspaket Plus

Utöver det som ingår i Tilläggspaketet har du 3 000 kr lägre självrisk om du får en skada på bilen som ska ersättas av personvagnsgarantin. Du kan köpa till Tilläggspaket Plus om din bil är yngre än tre år och har gällande personvagnsgaranti.

Produktinformation Tilläggspaket Plus

Dacia Försäkring Care

Förhoppningsvis kommer den aldrig att behövas, men om du trots allt skulle råka ut för en olycka kan den vara ovärderlig.

 • Dacia Försäkring Care ger dig och dina passagerare tillgång till kvalificerad, individanpassad specialistvård och rehabilitering på något av de privatsjukhus som ingår i vårt nätverk.
 • Försäkringen gäller alla i bilen – upp till modellens maxantal – och ansvarstiden är fem år från olyckstillfället.
 • Dacia Försäkring Cares individanpassade vård garanterar att du får exakt den hjälp som krävs för en snabb rehabilitering, vare sig det handlar om operation, sjukgymnastik eller hjälpmedel.

Produktinformation Dacia Försäkring Care

Teckna tilläggs­försäkring

Du väljer tilläggs­försäkringar i samband med att du tecknar försäkring. Har du redan en bilförsäkring hos oss kan du enkelt lägga till en eller flera tilläggsförsäkringar genom att kontakta kundservice.

 

Räkna och köp

Personnummer

Vi behöver ditt personnummer för att kunna ge dig rätt pris. Personnumret ger oss uppgift om din ålder, var du bor och hur länge du haft körkort.

Vi hjälper dig

Har du frågor om försäkring? Ring eller mejla oss så hjälper vi dig.

Vill du bli uppringd?